SKN Real Estate
  17.11.2008
 
"Aspekty podatkowe w obrocie nieruchomościami
"

prowadząca: Stella Brzeszczyńska, prawnik, doradca podatkowy, wybitny wykładowca oraz autorka wielu publikacji z zakresu podatków i obrotu nieruchomościami

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Obrót nieruchomościami w podatku VAT.
    1. Pojęcie towaru. Grunt i użytkowanie gruntu.
    2. Działalność gospodarcza, kryterium częstotliwości i celu.
    3. Dostawa towarów i świadczenia usług w obrocie nieruchomościami
    4. Podstawa opodatkowania.
    5. Zwolnienie od podatku.
    6. Rozliczenie VAT przy nabyciu nieruchomości .
    7. Rejestracja i ewidencja obrotów.

II. Obrót gruntami w podatku dochodowym.
1.      Źródła dochodu: działalność gospodarcza, odpłatne zbycie.
2.      Rozliczenie zakupu gruntu. Towar, środek trwały, inwestycja.
3.      Rozliczenie inwestycji dokonywanych na gruncie.
4.      Zwolnienie od podatku.

III. Najem i dzierżawa.
1.      Przedmiot i podstawa opodatkowania.
2.      Stawki, zwolnienia.
3.      Faktury. Faktury od zarządcy.
4.      Rozliczenie mediów, podatku od nieruchomości. Refakturowanie.
5.      Rozliczenie przy współwłasności.
6.      Remonty a VAT.
7.      Rozliczenie najemcy.
8.      Rozliczenie po zakończeniu umowy.

IV. Podatek od spadków i darowizn.


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło: 3 odwiedzający (21 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=