SKN Real Estate
  12.12.2008
 
"Przewrót Kopernikański na rynku nieruchomości”


Prowadzący: Pan Zbigniew Kubiński

I. Formalnoprawny charakter obsługi  rynku nieruchomości.

     Pośrednictwo w zakresie obrotu  nieruchomościami.

     Zarządzanie nieruchomościami.

     Usługi przedstawicielskie na rynku nieruchomości.

     Consulting i doradztwo na rynku nieruchomości.

 

II. Umowy jako podstawa wykonywania usług na rynku nieruchomości.

     Umowa pośrednictwa  w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomością a umowa zlecenia.

     Umowy doradztwa i konsultingu.

 

III. Wady i zalety stosowania poszczególnych umów.

     Różnice w zakresie praw i obowiązków.

     Różnice w zakresie odpowiedzialności.

     Ubezpieczenie działalności w zakresie obsługi rynku nieruchomości .

 

IV. Przykłady umów.

Mamy nadzieję, że wykład i związana z nim dyskusja pozwoli nam udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

Czy usługi wykonywane na podstawie innych niż pośrednictwo i zarządzanie umów obsługi rynku nieruchomości  są konkurencyjne dla pośrednictwa w obrocie nieruchomościami? Czy wykonywanie tych usług zmniejsza rentowność przedsiębiorstw pośredniczących i zarządzających nieruchomościami?

Czy usługi te są nielegalne? Czy wymagana jest dla ich wykonywania licencja pośrednika lub zarządcy?

Jakie umowy są podstawą wykonywania takich usług.

Czy umowa zlecenia i umowa o doradztwo jest alternatywą dla umowy pośrednictwa?
Czy
można komuś zakazać wykonywania usług na podstawie tych umów?

Czy umowa zlecenia jest lepsza niż umowa pośrednictwa? Jakie są wady i zalety zlecenia a jakie pośrednictwa? Jakie są konsekwencje zawarcia takich umów. Jakie są obowiązki i uprawnienia stron. Przykładowa umowa.

Jakie są różnice w uprawnieniach przedsiębiorcy pośredniczącego a przedsiębiorcy przyjmującego zlecenie. Którego przedsiębiorcy pozycja jest silniejsza.

Co to jest umowa o doradztwo w zakresie rynku nieruchomości. W jakich przypadkach stosować tę umowę. Przykładowa umowa.

Czy mamy jakikolwiek wpływ na istnienie i rozwój nielicencjonowanej ale legalnej konkurencji na rynku?

Czy powinniśmy opierać się w naszych usługach TYLKO na umowie pośrednictwa, lub zarządzania traktując ją jako nienaruszalną regułę zakonu pośredników lub zarządców?

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło: 3 odwiedzający (5 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=